skip to Main Content

Nultá schůzka s Artušem

Na začátku září bylo hezky. Sešli jsme se v docela hojném počtu, ačkoliv hrozila práce. Nejprve jsme se poměřili teploměrem a použili dezinfekci na ruce (koronavirus). Pak jsme se rozdělili na skupiny a pustili se do práce. Čistili a upravovali jsme ohniště a schody, připravovali si dřevo ke kamnům na zimní období, sekali a hrabali trávu dole pod klubovnou, ostříhali jsme keře za klubovnou a u schodiště a v klubovně připravili promítání tábora. Fotky a CD pro nás tentokrát připravili Laďka a David. Na promítání pak přišli i někteří rodiče a sourozenci. Komentáře se ujala Verunka S. Po promítání jsme si ještě stihli trochu pohrát.