skip to Main Content

Ukliďme Choceň

Na tuto akci jsme se rozdělili do pěti skupin. První pod vedením Gabči a Barči Spoustových posbírala a roztřídila odpadky v oblasti ulice M. Žukova a okolí, druhá s Lenkou a Leničkou si vzala na starost Škarpu a břehy náhona, třetí (nejméně početná) s Petrou Čejkovou a Aničkou Vítkovou procházela náplavky od betonové lávky Na Lhotách, čtvrtá se Zdendou, Maru Z. a Májou pracovala v ul. Nádražní a pátá s Káťou Šimůnkovou a Jáchymem na kolách poklidila cyklostezku a její okolí. Po návratu ke klubovně jsme si zahráli Na schovávanou a rozdali si seznamy věcí na výpravu.

Na akci se s námi podíleli ještě vodáci a skauti, odpad odvezli pracovníci technických služeb.