skip to Main Content

Číselný kvíz

V pátek 5. února jsme uskutečnili další „schůzku“ po skupinkách. Lenka Svobodová připravila městský kvíz. Bylo možné vybrat si kratší nebo delší okruh městem. Úkolem bylo zjistit určitá čísla nebo počty, zapsat si, potom čísla sečíst a vydělit třemi. K výsledku byla přiřazena šifra, kterou bylo nutné vyluštit a získat tak heslo, které otevíralo pokladnici. Tam si pak každý mohl vybrat svou odměnu v podobě čokoládové (zlaté) mince. Počasí nám přálo a opět přišly celé rodiny i jednotlivci (Vašík a Martin Strakovi s mamkou i taťkou, Vojta Bureš s rodiči a bráškou Ondrou, Niky Kristlová s rodiči a brášky, Matěj Jiruf s mamkou a psicemi, Jirka a Pepa Štanglerovi, Jáchym Slovák, Michal Král, Maruška Zachařová, Mája Mrázová, Paty Vanická, Maruška Čejková, Fanda Čejka s maminkou, Bára Kučerová s babičkou, Terezka Šiklová s maminkou, Ondra a Štěpa Dastychovi s rodiči, Verunka Chaloupková s Michalem a účastnila se i Lenička Chaloupková se svou  maminkou).