skip to Main Content

Schůzky v lednu

V lednu 2021 jsme pokračovali v úkolech online, ale začali jsme je prokládat „schůzkami“. Nemohli jsme se kvůli epidemickým opatřením samozřejmě scházet všichni společně, ale bylo to lepší, než se nevidět vůbec. Začali jsme noční hrou na Chlumu a zimními úkoly od Lenky Svobodové, pokračovali úkoly, které připravila Lenička Chaloupková, pak jsme se na skupinky sešli na hru Krabičky v Pelinách a měsíc dokončili úkoly opět od Lenky Svobodové. Zajímavé bylo střídání počasí. Tento měsíc jsme si užili zimu, která se střídala se slunečnými dny a zároveň zažili lijáky a vylitou řeku. Neúnavní v plnění úkolů byli hlavně Vojta Bureš a Matěj Jiruf.