skip to Main Content

Krmítka, pochod, Mariánky

Při této schůzce jsme velmi pilně pracovali. Jedna skupina pod vedením Zdendy, Káti a mohutného přispění rodiny Šimůnkovy zprůchodnila cestu přes Mariánky, kudy povede trasa jarního turistického pochodu. Další členové se nejprve věnovali očištění vývěsních tabulí od zbytků starých plakátů. Pak se rozdělili – jedna skupina šla pod vedením Leničky a Maru Z. pracovat do klubovny (lepení plakátů, skládání průvodců atd.) a dvě další pod vedením Lenky a Matěje se vydaly odstranit zimní ptačí krmítka. Ta bylo nutné přinést, očistit a zaklidit na půdu. Práce se nám podařila a mohli jsme v klidu odejít na jarní prázdniny.