skip to Main Content

Kontrola budek

Tento pátek jsme sešli pod klubovnou a rozdělili do pěti skupin. Čekala nás totiž jarní kontrola budek a jejich opravy před hnízděním. Jedna skupina narazila na budku doslova oblepenou sršním hnízdem, jiná měla ve třech budkách myši. Nejvíce oprav by bylo potřeba udělat na skalách, kde budky dost dožívají. Budeme tomu muset věnovat část jiné schůzky. Bohužel začalo během schůzky pršet. Postupně jsem se stahovali do klubovny a tam si pod výborným vedením Marky zahráli Popletené věty.