skip to Main Content

Práce v Mariánkách pokračování

I tuto sobotu jsme se opět sešli s koly a nářadím pod klubovnou. Čekalo nás pokračování práce v přírodní rezervaci Hemže-Mytkov. Tentokrát se nám podařilo zdolat zbytek polomů, uvolnit průtok v malém potůčku a vytvořit novou lávku přes potůček druhý. Šlo to všechno díky práci našich členů, ale i spřátelené rodiny Šimůnkových, kteří se dostavili s potřebným nářadím a nasazením. Pohrát jsme si tentokrát nestihli, ale práci jsme úspěšně dokončili.