skip to Main Content

Orientace v Dívčích dolech

Poslední pátek v září jsem se sešli u kluziště a odtud pěšky pokračovali na louky u tunýlku do Dívčího dolu. Odtud vyráželi starší ve dvojicích nebo trojicích na trasy (hnědá, modrá a červená) vyznačené na mapách a měli za úkol seřadit přidělené fotografie míst právě z jejich trasy. Mladší a nováčci zůstali na louce a plnili jiné úkoly. I ty se ale týkaly orientace v terénu a práce s busolou. Když jsme se opět sešli, stihli jsme si ještě společně pohrát.

Orientační hra s fotografiemi :
červená (nejtěžší): 1. Bára S., Vojta K., Terka, 2.Káťa, Maru Č., 3.Anička V., Paty, 4.Martin V., Michal
modrá (středně těžká): 1.Mája, Maru Z., Bára Č., 2.Kryštof K., Matěj, 3.Kryštof P., Jirka, 4.Vojta M., Patrikhnědá (lehčí): 1.Ondra D., Kristy, Nela, Zuzka, 2. Andulka, Šája, Marky, Bára K., 3.Vašek, Martin
Počet kroků 1. Maru Z.,Paty, Michal, 2. Mája, Kryštof K., Káťa, 3.Patrik, Bára Č., Kryštof P., 4. Šája, Andulka, Bára S., 5. Vojta K., Terka
Světové strany 1. Vojta B., 2. Ondra D., 3. Ája, 4. Kiki, 5. Niki, 6. Bára Su.