skip to Main Content

Ptačí festival i za deště

První sobotu v říjnu jsme měli rozdělenou schůzku. Mladší s rodiči, sourozenci a dalšími zájemci mohli vyjet na Ptačí festival k rybníku Hvězda. Starší měli schůzku pracovní – bylo třeba umístit nové tabule značení přírodní rezervace Peliny a obnovit červené pásové značení. Smůlou bylo tentokrát počasí – pršelo až do noci. Martin a Vašík, Nela, Kristýna, Vojta B., Ondra D., Matěj a Jirka přesto vyrazili společně s Lenkou, panem Dastychem a rodinou Nešpoříkovou na ptáčky. Šimon cestou našel našeho největšího střevlíka kožitého. Ptačích druhů bylo k vidění mnoho (kachny, potápky, poláci, volavky, labutě, lysky, bekasiny, bramborníčci, rehci, strnadi, kormoráni, krahujec, káňata, sojky, holubi hřivnáči, dokonce několik vlaštovek), pozorování si všichni i přes déšť užili. Došlo i na kroužkování (budníčci, kosi a sýkory). V soutěži všichni získali zajímavé ceny.