skip to Main Content

Pálení v Pelinách

Poslední pátek v únoru jsme se sešli pod schody na hřbitov. Rozdělili jsme se na mladší – ti se šli projít po pelinských skalách s Lenkou Svobodovou – a starší, kteří odešli pod skály, aby tady pomohli spálit hromady na podzim odstraněného náletového porostu. Počasí nám přálo a tak jsme nejen práci stihli, ale ještě jsme si mohli i opéct buřty a chleby. Při pálení vydatně pomáhali Maruška a Petra Čejkovy, Lenička, Verunka a Standa Chaloupkovi, David a Michal Královi (ti s sebou navíc měli sestru Káju) a taky Miloš Straka. Jednomu ohništi úspěšně velel Jáchym Slovák. V závěru schůzky jsme se přesunuli na louku v Pelinách a ještě jsme si zahráli Čarodějníky a Závodící dvojice.