skip to Main Content

Práce a hra se stuhami

Poslední sobotu v listopadu jsme se sešli ráno pod klubovnou a šli dokončit práci v přírodní rezervaci Peliny. Trochu mrzlo, ale pak svítilo sluníčko a bylo hezky. Udělali jsme tři nové kupy tenčího dřeva, které pak v předjaří budeme pálit a několik menších z většího dřeva, které tam necháme trouchnivět, aby ho mohli využít brouci, mechy, lišejníky, houby a tak. Po práci jsme se přesunuli na louky a zahráli si honičku Červená, modrá, bílá a taky Jan-ke-po.