skip to Main Content

PSO – ÚKOL 3

MLADŠÍ: úkoly 1, 2 a jeden z úkolů 3 a 4
STARŠÍ: úkoly 1, 2, 3, 4

1. Podzimní lesní výšlap

Trasa tentokrát začíná u baseballového hřiště v Chocni, kde u silničky mezi hřištěm a zahrádkami stojí tři lípy. U třetí z nich najdete krabici a z ní si vezmete popis trasy.

Trasa tentokrát není vhodná pro kolo. Vede po lesních cestách a v první části hodně do kopce. Pozor! Začátek a konec jsou na různých místech. Čas: 1 – 2 hodiny. S sebou: něco na psaní, pohodlné oblečení a obuv, pití, svačina, něco proti dešti. Při potížích volejte 776 035 864, Lenka Svobodová.

2. Houbový úkol

Pořád ještě rostou houby a některé jsou velmi zajímavé. Zkuste nějakou takovou najít, vyfotit a její fotku poslat na email kronikaspong@seznam.cz jako řešení. Nebo napište, kde a kdy jste ji objevili.

3. Doplňte pět přísloví

Jak se do lesa volá, …….                 Třikrát měř a …….                   
Sytý hladovému ……..              Kam vítr, tam ……                                        
Kdo jinému jámu kopá, ……

4. A co matematika?

Mám dvě čísla. Jejich součet je 20. Když je ale zaokrouhlím a sečtu, dostanu 30.