skip to Main Content

Práce v Pelinách a hry

Tuto sobotu jsme se sešli pod schody na hřbitov k pracovní schůzce. Nebylo moc hezky a nás nebylo mnoho, přesto se nám povedlo v prostoru přírodní rezervace Peliny pod skálami udělat velký kus práce. Aleš Večeřílek a Zdenda Vítek pracovali s motorovou pilou, na posbírání odpadků se vypravili Terezka Šiklová a Ondra Čejka, dospělou pomoc jim tvořil Standa Chaloupka. No a nám ostatním přišel pomoci třeba Michal Král, který už je taky zaměstnaný a nemá možnost chodit na běžné schůzky. Po práci jsme se přesunuli pod klubovnu a ještě si společně zahráli Kradení šátku a Rybáře. Povedlo se nám prostě příjemné pracovní dopoledne.

Akce PULEC

V neděli 20. června ráno proběhla nevšední akce. Během pátku jsme se dozvěděli, že na novém staveništi na okraji Chocně jsou postupně vysychající velké louže plné pulců, kteří by zahynuli. Rozhodli jsme se, že se pokusíme o jejich odchyt a převezení na lepší stanoviště. Dobrovolníci se dostavili na místo se síťkami, holinkami  a kbelíky do poloviny naplněnými studniční vodou. Bylo připravenou i auto na převoz kbelíků s pulci. Hned na první pohled bylo jasné, že se ale situace změnila a z mnoha pulců se už staly malé žabky, které se hemžily všude kolem louží. Po krátké poradě bylo rozhodnuto pulce i žabky ponechat na místě a jen požádat hasiče, aby během dalších dní do kaluží dodali vodu a umožnili tak přeměnu dalších pulců. Akce tedy skončila velmi rychle, přesto je na místě poděkovat všem, kdo se v neděli ráno vydali na záchranu pulců. Asi nejlépe byla vybavena rodina Strakova, která dodala auto k převozu a zajistila i vodu do kbelíků. Navíc Martin s Vaškem sehnali nejen dvě velké odchytové síťky, ale ještě několik velkých sítek. S tátou Milošem pak zachránili pulce, kteří uvízli v zabudované trubce a bez pomoci by se ven nedostali. Velmi dobře vybavený byl i Honza Zapach, které přivezla obětavá babička z Plchovic. Bylo vidět, že se síťkou umí dobře zacházet. Dále přišli pomoci Jáchym Slovák a Patrik Horáček, Niky Kristlová s celou rodinou, Paty Vanická, Ondra a Štěpa Dastychovi s babičkou, Nela a Lada Kratochvílovy s maminkou. Společně jsme si prohlídli pulce, žabičky, v bahně jsme objevili stopy ježka, který se asi přišel napít a nad hlavou nám zpíval skřivánek. Všem obětavcům moc děkujeme!

Řešení úkolu 10

Řešení

1. Tajenka – Studený máj v stodole ráj.

2. Atlas – nebeskou klenbu         
Pegas – křídla        
Charon – do podsvětí, říše zemřelých   
Herakles – lví kůže                    
Perseus – Andromeda

3. 5. den

4. Jméno stromu (po vyškrtání deset písmen)

5. salát – housenka – kuře – člověk – klíště

SO2021 – Úkol 10

Úkol je do 27. května. Děkujeme za poslané fotky na kronikaspong@seznam.cz

1. Procházka nebo projížďka s luštěnkou

Čas: pěšky 2 –3 hodiny, na kole asi 1 hodina.
S sebou: něco na psaní, pití, případně svačina, sportovní oblečení a obuv, něco proti dešti.
V poštovní schránce rodiny Strakovy, ul. Maršála Žukova, č. 1736 si vyzvednete z fólie popis cesty s luštěním a můžete vyrazit! Tajenka bude Vaše odpověď.

2. Bájné bytosti řecké mytologie

Co nesl na ramenou Atlas? Co uměl kůň Pegas na rozdíl od jiných koní?
Do jaké říše převážel převozník Charon? Z jaké kůže měl plášť hrdina Herakles?
Kterou princeznu získal za manželku Perseus?

3. Šnečí tempo

Jednou z rána začne šnek šplhat na 17 m vysoký sloup. Za den dokáže vylézt 5 m, ale v noci ve spánku sjede vždy o 2 m zpět. Kolikátý den se dostane na vršek sloupu?

4. Ukrytý strom

Vyškrtej 10 písmen z této řady tak, aby zbylo jméno stromu.
D J E M S É E N T O P S Í T S R M O E M N U

5. Kdo se čím živí

Z uvedených rostlin a živočichů sestav potravní řetězec (pořadí jak si kdo z koho bere potravu). člověk – housenka – salát – klíště – kuře

SO2021: Řešení 9

Bod získávají: Dastychovi, Terka Š., Niki, Vojta B.

1.Vyhlídková procházka
JAK SE DO LESA VOLÁ,    TAK SE Z LESA OZÝVÁ

2.Hádanky

Maličké zvířátko,
zrzavý kožíšek,
spořádá zakrátko,
lístkový oříšek.     – VEVERKA

Stojí krejčí na pasece,
tisíc jehel s sebou nese.  – JEŽEK

Stojí, stojí židle v lese, žádný si ji neodnese.  – PAŘEZ

Truhláři mě nejlíp znají, pěkné dřevo ze mne mají.  – STROM

3. Najdete pět rozdílů?

4. Šifra
PĚŠINA

SO2021 – ÚKOL 9

Úkol je do čtvrtka 13. 5.2021

Když nám pošlete na kronikaspong@seznamc.z  fotky z řešení úkolů, budeme jen rádi!

1.Vyhlídková procházka

Procházka začíná u prvního kruhového objezdu od Vysokého Mýta – 49.9926581N, 16.2264294E, kde u sloupu elektrického vedení naleznete krabičku s popisem trasy. Nejvhodnější je přístupová cesta z lipové aleje přes ulici Vysokomýtskou a Litomyšlskou. Na trasu dlouhou cca 3 km potřebujete asi hodinu času, tužku, dobré boty a sportovní oblečení podle počasí.

2. Hádanky

a) Maličké zvířátko,
zrzavý kožíšek,
spořádá zakrátko,
lístkový oříšek.  

b) Stojí krejčí na pasece,
tisíc jehel s sebou nese.

c) Stojí, stojí židle v lese, žádný si ji neodnese.

d) Truhláři mě nejlíp znají, pěkné dřevo ze mne mají.

3. Najdete pět rozdílů?

4. Šifra

Online březen

I v tomto měsíci jsme pokračovali v úkolech online a „schůzkách“. Vše připravovaly obě Lenky a Verunka. Zaklidili jsme zimní krmítka v Pelinách a zámeckém parku a přitom si zahráli Pátrací hru. Prošli jsme se za chumelenice lesem v okolí Prokopa a luštili nápovědy týkající se animované postavičky Krtka, hledali jsme písmena do tajenky v zámeckém parku, v předjarním lese na Chlumu jsme luštili doplňovačku, přebírali zrníčka jako Popelka a vedoucí navíc ještě zkontrolovali, vyčistili a opravili ptačí budky, aby byly nachystané k zahnízdění.

SO2021 Řešení 8

3.    Kolik očí měl Kyklop?  1     Kolik končetin celkem měl Kentaur?  6 (dvě ruce a čtyři nohy)                      

        Který živočich doprovázel bohyni Pallas Athénu?  sova     

        Jakou hlavu a jaké tělo měla Sfinga?  hlava ženy, tělo lvy         

        Co byla Harpyje?    dravý pták s ženskou hlavou

4.    skrývačky – petrklíč, jasan, modřenec, topol, smrk

5.    Krutihlav obecný

Všichni účastníci získávají bod: Dastychovi, Matěj, Vojta, Nikča

Děkujeme za fotky od Dastychů!

SO2021 – ÚKOL 8

1. Ptačí hnízda

Ptáci začínají hnízdit a na hnízda je ještě dobře vidět. Pozorujte takové hnízdo, zkuste určit, který druh v něm bude bydlet (může to být samozřejmě i budka). Napište, kde jste pozorovali a který druh hnízdo obsadil.

2. Pozorování oblohy

Na jarní obloze můžete najít souhvězdí Velkého vozu. Je zajímavý hned třemi věcmi. Spojnice zadních kol ukazuje na hvězdu Severku (Polárku) ze souhvězdí Malého vozu. U prostřední hvězdy v oji Velkého vozu je dvojhvězda Mizar-Alcor patrná dobrým zrakem (Indiáni to používali jako zkoušku zraku. Oj Velkého vozu ukazuje na jasnou hvězdu Arcturus z jarního souhvězdí Pastevce.

Napište, jestli se Vám pozorování povedlo a jaký máte zrak.

3. Bytosti z řecké mytologie

Kolik očí měl Kyklop?    
Kolik končetin celkem měl Kentaur?    
Který živočich doprovázel bohyni Pallas Athénu?       
Jakou hlavu a jaké tělo měla Sfinga?            
Co byla Harpyje?

4. Nalezněte ve skrývačkách názvy rostlin (v každé větě jedna rostlina)

Konečně nám Petr klíč přinesl.        
Mája s Anežkou šly před námi.         
Jára natřel modře necky i stoličku.
To pole bylo zorané už včera.                        
Přines mrkev a cibuli.

5. Cyklo nebo pěší???

Zveme Vás na jarní trasu z Chocně po silnici na Darebnice. Na křižovatce u vodárny uhnete ze silnice vpravo na louku a pokračujete po polní cestě směrem na Postolov. Cestou můžete sledovat káňata a poštolky, které tu loví. Na konci louky uhnete vpravo k bošínskému rybníku a pokračujete kolem něj po cestě. Vpravo i vlevo uvidíte krásné staré duby. Cesta se zatáčí doprava k vesnici Bošín. Na jejím okraji můžete využít houpačky a průlezky. Dostanete se na silničku mezi domy a pak se připojíte doprava na hlavní silnici směrem na Běstovice. Těsně před Běstovicemi uhnete vlevo (POZOR !!!) a můžete se zastavit u dalších houpaček a průlezek. Dál pokračujete za novými běstovskými domky a napojíte se opět vpravo opět na hlavní silnici. Trasa končí pod běstovským kostelem. Tady se rozhodnete, kudy se vrátíte do Chocně (dál po hlavní silnici nebo spojkou vpravo na silnici Újezdskou).

Cestou si všímáte jarní přírody a hledáte bílé lístečky připevněné většinou na stromech. Na každém je jedno písmeno morseovkou. Lístečky končí na lípě pod kostelem v Běstovicích!!!

Písmena složená popořadě dají název živočicha, který ke hnízdění využívá duté stromy. Tento název je Vaše řešení.

(Každý lísteček je na trase dvakrát = pojistka proti ztrátě nebo zničení.)

Tak šťastnou cestu!

https://mapy.cz/s/jesakumase

SO2021 – Řešení 7

Díky všem, kdo se zúčastnili, bod do tabulky získávají: Dastychovi, Matěj, Ája, Vojta, Marky, Niky 😉

 1. Tajenka vyšla POMLÁZKA, vajíček na začátku týdne bylo 30, poslední den pak 20. z výsledků bylo vidět, kdo kdy přišel.
 2. 1C,
  2A (nebo G) ,
  3B (nebo D, I),
  4E (nebo F),
  5D (nebo B, I ),
  6I (nebo D, B),
  7H,
  8G (nebo A),
  9F (nebo E)
 3. Skvělé řešení ode všech!
 4. Díky za poslané výtvary, bylo se na co dívat – koukněte na fotky.