skip to Main Content

Akce PULEC

V neděli 20. června ráno proběhla nevšední akce. Během pátku jsme se dozvěděli, že na novém staveništi na okraji Chocně jsou postupně vysychající velké louže plné pulců, kteří by zahynuli. Rozhodli jsme se, že se pokusíme o jejich odchyt a převezení na lepší stanoviště. Dobrovolníci se dostavili na místo se síťkami, holinkami  a kbelíky do poloviny naplněnými studniční vodou. Bylo připravenou i auto na převoz kbelíků s pulci. Hned na první pohled bylo jasné, že se ale situace změnila a z mnoha pulců se už staly malé žabky, které se hemžily všude kolem louží. Po krátké poradě bylo rozhodnuto pulce i žabky ponechat na místě a jen požádat hasiče, aby během dalších dní do kaluží dodali vodu a umožnili tak přeměnu dalších pulců. Akce tedy skončila velmi rychle, přesto je na místě poděkovat všem, kdo se v neděli ráno vydali na záchranu pulců. Asi nejlépe byla vybavena rodina Strakova, která dodala auto k převozu a zajistila i vodu do kbelíků. Navíc Martin s Vaškem sehnali nejen dvě velké odchytové síťky, ale ještě několik velkých sítek. S tátou Milošem pak zachránili pulce, kteří uvízli v zabudované trubce a bez pomoci by se ven nedostali. Velmi dobře vybavený byl i Honza Zapach, které přivezla obětavá babička z Plchovic. Bylo vidět, že se síťkou umí dobře zacházet. Dále přišli pomoci Jáchym Slovák a Patrik Horáček, Niky Kristlová s celou rodinou, Paty Vanická, Ondra a Štěpa Dastychovi s babičkou, Nela a Lada Kratochvílovy s maminkou. Společně jsme si prohlídli pulce, žabičky, v bahně jsme objevili stopy ježka, který se asi přišel napít a nad hlavou nám zpíval skřivánek. Všem obětavcům moc děkujeme!