skip to Main Content

SO2021 Řešení 8

3.    Kolik očí měl Kyklop?  1     Kolik končetin celkem měl Kentaur?  6 (dvě ruce a čtyři nohy)                      

        Který živočich doprovázel bohyni Pallas Athénu?  sova     

        Jakou hlavu a jaké tělo měla Sfinga?  hlava ženy, tělo lvy         

        Co byla Harpyje?    dravý pták s ženskou hlavou

4.    skrývačky – petrklíč, jasan, modřenec, topol, smrk

5.    Krutihlav obecný

Všichni účastníci získávají bod: Dastychovi, Matěj, Vojta, Nikča

Děkujeme za fotky od Dastychů!