skip to Main Content

SO2021 – ÚKOL 8

1. Ptačí hnízda

Ptáci začínají hnízdit a na hnízda je ještě dobře vidět. Pozorujte takové hnízdo, zkuste určit, který druh v něm bude bydlet (může to být samozřejmě i budka). Napište, kde jste pozorovali a který druh hnízdo obsadil.

2. Pozorování oblohy

Na jarní obloze můžete najít souhvězdí Velkého vozu. Je zajímavý hned třemi věcmi. Spojnice zadních kol ukazuje na hvězdu Severku (Polárku) ze souhvězdí Malého vozu. U prostřední hvězdy v oji Velkého vozu je dvojhvězda Mizar-Alcor patrná dobrým zrakem (Indiáni to používali jako zkoušku zraku. Oj Velkého vozu ukazuje na jasnou hvězdu Arcturus z jarního souhvězdí Pastevce.

Napište, jestli se Vám pozorování povedlo a jaký máte zrak.

3. Bytosti z řecké mytologie

Kolik očí měl Kyklop?    
Kolik končetin celkem měl Kentaur?    
Který živočich doprovázel bohyni Pallas Athénu?       
Jakou hlavu a jaké tělo měla Sfinga?            
Co byla Harpyje?

4. Nalezněte ve skrývačkách názvy rostlin (v každé větě jedna rostlina)

Konečně nám Petr klíč přinesl.        
Mája s Anežkou šly před námi.         
Jára natřel modře necky i stoličku.
To pole bylo zorané už včera.                        
Přines mrkev a cibuli.

5. Cyklo nebo pěší???

Zveme Vás na jarní trasu z Chocně po silnici na Darebnice. Na křižovatce u vodárny uhnete ze silnice vpravo na louku a pokračujete po polní cestě směrem na Postolov. Cestou můžete sledovat káňata a poštolky, které tu loví. Na konci louky uhnete vpravo k bošínskému rybníku a pokračujete kolem něj po cestě. Vpravo i vlevo uvidíte krásné staré duby. Cesta se zatáčí doprava k vesnici Bošín. Na jejím okraji můžete využít houpačky a průlezky. Dostanete se na silničku mezi domy a pak se připojíte doprava na hlavní silnici směrem na Běstovice. Těsně před Běstovicemi uhnete vlevo (POZOR !!!) a můžete se zastavit u dalších houpaček a průlezek. Dál pokračujete za novými běstovskými domky a napojíte se opět vpravo opět na hlavní silnici. Trasa končí pod běstovským kostelem. Tady se rozhodnete, kudy se vrátíte do Chocně (dál po hlavní silnici nebo spojkou vpravo na silnici Újezdskou).

Cestou si všímáte jarní přírody a hledáte bílé lístečky připevněné většinou na stromech. Na každém je jedno písmeno morseovkou. Lístečky končí na lípě pod kostelem v Běstovicích!!!

Písmena složená popořadě dají název živočicha, který ke hnízdění využívá duté stromy. Tento název je Vaše řešení.

(Každý lísteček je na trase dvakrát = pojistka proti ztrátě nebo zničení.)

Tak šťastnou cestu!

https://mapy.cz/s/jesakumase