skip to Main Content

Online březen

I v tomto měsíci jsme pokračovali v úkolech online a „schůzkách“. Vše připravovaly obě Lenky a Verunka. Zaklidili jsme zimní krmítka v Pelinách a zámeckém parku a přitom si zahráli Pátrací hru. Prošli jsme se za chumelenice lesem v okolí Prokopa a luštili nápovědy týkající se animované postavičky Krtka, hledali jsme písmena do tajenky v zámeckém parku, v předjarním lese na Chlumu jsme luštili doplňovačku, přebírali zrníčka jako Popelka a vedoucí navíc ještě zkontrolovali, vyčistili a opravili ptačí budky, aby byly nachystané k zahnízdění.