skip to Main Content

Řešení – PSO 5

1) Terénní úkol

Na tomto venkovním úkolu jste si mohli ověřit své znalosti o českých pověstech. Trasa začínala v klubovny, vedla přes Voženílkovu lávku, přírodní rezervaci Hemže-Mýtkov a mohla vás zavést až na Hemže. Na každém ze zastavení po cestě byla kartička s otázkou a možnými odpověďmi, u kterých byly napsané na prví pohled nesmyslná písmena. Po složení písmen z celé trasy však vyšla otázka. Mladší měli napsat jejich nejoblíbenější pověst a starší měli za úkol odpovědět, kdo napsal Staré pověsti české (Alois Jirásek).

2)

a ) Pro nejstarší:

Tři fifleny nebaští ledacos, každá má vytříbený na něco nos. Ta první přijela a je tu, drží krabicovou dietu. Druhá hltá módní věci, ropu baští ráda přeci. Třetí motor bez pití, třpytky ty ji zasytí.

Jsou to popelnice – na papír, plast, sklo.

b) Pro střední:

Když mně ubíráte rostu. Když mi přidáváte, zmenšuji se. Kdo jsem? Jáma/díra

c) Pro mladší:

To je tíha, to je tíha. Ach. Když to musím zvedat na botách. Bláto/bahno

BONUS: Když vyslovíš mé jméno, zničíš mě. Kdo jsem? Ticho

Body do tabulky získávají:
1 BOD – Štěpán D., Matěj, Vojta B., Bára Č., František, Vašek, Marťa S.
2 BODY- Ondra D., Ája, Mája, Bára K.

Děkujeme za fotky!