skip to Main Content

SO2021 – ÚKOL 5

Úkol je do čtvrtka 5. 3. 2021 Když nám pošlete na kronikaspong@seznam.cz  fotky z řešení úkolů, budeme jen rádi! 

1. Procházka jarním lesem s doplňovačkou

Začátek je na kopci Chlum u dřevěného srubu (projdete lipovou alejí od nádraží nahoru, na konci ulice Pod Chlumem u kontejnerů zabočíte doprava a vystoupáte po kopci ke srubu). U vchodu do srubu si vezmete popis trasy s doplňovačkou. Tajenka je Vaše řešení do formuláře.

Na trasu potřebujete asi hodinu času (malé děti více), tužku, dobré boty, sportovní oblečení podle počasí, něco proti dešti.

2. Římské číslice (už tu chvilku nebyly)

Pod Vrchem Chlumem, na konci lipového stromořadí, bylo městské popraViště. Toto Místo bylo nazýváno také „Na spravedLnosti“. Do roku ????? mělo město právo hrDelní a pod Chlumem bylo vykonáno mnoho popraV. (převzato z knihy Dějiny a místopis města Chocně)

Po sečtení římských číslic dostanete letopočet na místo otazníků – odpověď do formuláře.

3. Matematika pro starší

Dokážeš najít nejmenší číslo, které vydělíš čísly 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 beze zbytku?

4. Matematika pro mladší

Tyč dlouhou 12 m potřebuji rozříznout na čtyři stejně dlouhé části. Kolik řezů musím provést?

5. A morseovka na závěr (odpovězte také morseovkou)

– . – / – / . / . – . / . // . – . / – – – / – . – . / – . / . . // – – – / – . . . / – . . / – – – / – . . . / . . // – – / . – / . . . // . – / . / . – – – / . – . / . – / – . . / . . . / . . //