skip to Main Content

Tábor: Zaklínač

Na začátku letošního července jsme se sešli pod klubovnou v Pelinách, nabalili táborové věci i vybavení dětí a vedoucích a na kolách vyrazili přes les na základnu U Suchého dubu, která je blízko Dolního Jelení.

První den nás čekala hlavně stavba tábora, kterou jsme po překonání určitých obtíží díky pomocníkům z řad našich rodičů a příznivců nakonec zvládli.

Pak už následovalo 11 dní her, soutěží a činností, které vždy nějakým způsobem souvisely s tématem Zaklínače, což je kniha polského autora Sapkowského. Byli jsme rozdělení do šesti zaklínačských škol (Medvěda, Zmije, Mantychory, Gryfa, Kočky a Vlka) a tyto školy vzájemně spolupracovaly nebo si byly soupeřem – záleželo na okolnostech a činnosti.

Prošli jsme výcvikem, zahráli si několik bojovek v blízkém lese, obchodovali jsme a vytvářeli lektvary, poznávali byliny a vařili z nich čaje, ale také jsme si uvařili na venkovním ohni v kotlíku, plnili úkoly při dvoudenním výpadu z tábořiště s přespáním mimo tábor, prošli noční tajnou stezku, vytvářeli jsme si batikovaná trička, výrobky z keramické hmoty, lapače snů nebo vypalované obrázky, poseděli a zazpívali jsme si u několika táborových ohýnků, vymýšleli jsme scénky a tance, prožili jsme i návštěvní odpoledne a společnou hru s rodiči. Bylo toho opravdu hodně, a to všechno přes poměrnou nepřízeň počasí, která nás hlavně první týden provázela.

Také poslední večer poznamenaly silné bouřky, ale přesto jsme stihli závěrečnou bitevní hru, opékání a táborový oheň.

Poslední den pak následovalo balení, úklid, hodnocení, rozdání diplomů a cesta domů.

Bylo to prima – tak zase za rok ???