skip to Main Content

Vánoční výšlap

Během vánočních prázdnin jsme vyrazili na tradiční vánoční vycházku. Sešli jsme se pod klubovnou a pokračovali přes Hrádníky, les a polní cestou do Oucmanic, kde jsme si na zastávce autobusu prohlédli betlém a u Palety se podívali na zvířátka. Cestou jsme se snažili zahlédnout věci a živočichy, které jsme dostali napsané na lístečku. Mohli jsme pracovat samostatně nebo ve dvojicích. Taky jsme si dělali ochutnávku cukroví. Z Oucmanic jsme šli opět polní cestou a lesem k Čertově lávce. Tady jsme se společně vyfotili. Došli jsme na brandýské náměstí a pak pokračovali po cyklostezce do Chocně. Opět jsme hráli hry – snažili jsme se zbavit svého lístečku se jménem a naopak ukořistit cizí, předávali jsme si Kolíček-pikolíček a nakonec jsme ještě hráli Deset. Dobře jsme se pobavili velcí i malí.