skip to Main Content

Výjezd do Srubů

Při této schůzce jsme se s koly sešli u betonové lávky Na Lhotách. Verunka Chaloupková pro nás připravila výjezd do blízké vesnice Sruby s hledáním pokladu. Nejprve bylo nutné ve družinách zaznamenat vysílanou morseovku  (z Verunčina mobilu) a vyluštit. Pak už jsme se řítili po lesních cestách nejprve k Velké verandě, pak nahoru k Zítkovu a nakonec k odbočce na Sruby. Cestou jsme měli prokázat znalost pomocných slov k morseovce, vyluštit kroužkovou šifru a naznačit směr sever-jih. Po příjezdu do Srubů jsme odložili kola a dostali list s otázkami, které se týkali právě vesnice Sruby. Zatímco jsme pobíhali v terénu, Verunka s Káťou Šimůnkovou a Jáchymem Slovákem ukryli krabici s pokladem (sladkosti) do vodní nádrže pod břehový kámen. Za splněné úkoly jsme získali indicie – písmena do tabulky, v které vyšlo místo pokladu. Krabici pak vyzvedl Fanda, jakožto člen vítězné družiny. Pak už nezbývalo, než se vydat na cestu k domovu, tentokrát pro změnu po silnici ve dvou skupinách.

Pořadí družin: Tiramisu, Koblížci, Střechy, Větrníci, Makronky