skip to Main Content

Zlatá Horečka

Podzimní výprava 26.-28.10.2023


Ve čtvrtek 26.10. jsme se vlakem se všemi věcmi společně vydali do Těchonína. Tady jsme se rozdělili na skupiny, které pokračovaly po šipkách až ke Kryštofovi, kde pomocí buzoly a azimutu našly mapu.Ta je přes státy Severní Ameriky dovedla až do ubytovny v Celném. Po příchodu jsme se zabydleli. Pak jsme si představili téma výpravy, Zlatá horečka, a hned následovala první soutěž – připravit s pomocí sekyry a pily čtyři kolíky a s nimi vytyčit území k těžbě zlata. Všem se to povedlo a každý tým si ukořistil nějaké zlato do začátku. Další na programu byly samozřejmě brambory, abychom měli co jíst k večeři. Bylo nutné přenášet se vzájemně na zádech i s nasbíranými bramborami. Následovala trochu akčnější hra v lese. Pak se jednotlivé týmy vydaly do lesa na území indiánů, aby ukořistily další zlato. Naleziště sice indiáni hlídali a bránili, přesto se nějaké zlato podařilo získat. Po návratu přišel menší odpočinek a svačina. Další soutěže už se konaly v budově, protože celý den vytrvale lilo a všichni už měli deště plné zuby. Na řadu přišel turnaj v Kohoutích zápasech a hra, kterou Průchod jeskyní – dvojice procházely překážkovou dráhu se spojené špejlemi mezi prsty. Poté už byla večeře a po večeři taneční večer.
Druhý den se počasí umoudřilo a bylo možné vyrazit na celý den do terénu, vyhledat další naleziště zlata a vyzkoušet si i jeho rýžování. Po návratu proběhla tisková konference s kontrolou zadaných úkolů a po nínoční hra. V blízkosti ubytování se totiž objevili konkurenční zlatokopové. Bylo potřeba prozkoumat, co mají za lubem, a zjistit, jaké používají nástroje. Obavy z těchto vetřelců se ukázaly jako oprávněné. Další den ráno tito zlatokopové napadli naše ubytování a odvedli nejstarší členy týmů i s jejich nasbíraným zlatem. Po cestě se však starším povedlo uniknout a zlato uschovat. Po návratu do ubytovny svému týmu nakreslili mapu a ten se mohl vydat ukryté zlato najít. Všechny týmy se úspěšně vrátily i se zlatem, a tak jsme mohli všichni spokojeně vyrazit po sbalení věcí domů.