skip to Main Content

Výlet do Olomouce

Káťa a Jáchym pro nás vymysleli výlet vlakem do Olomouce do Pevnosti poznání. Cestování bylo příjemné tam i zpět, z nádraží jsme se hezky prošli a v pevnosti společně strávili několik hodin zajímavými činnostmi, hádankami, rébusy a soutěžemi v expozicích Historie, Živá voda, Rozum v hrsti, Světlo a tma. Vstupenky dovolovaly vracet se několikrát do jednotlivých expozic, což mnozí využívali a vraceli se třeba ke Kuličkové dráze. Pobýt s námi využili i někteří rodiče nebo sourozenci. Den jsme si opravdu hezky užili.