skip to Main Content

Natírání klubovny 20

Využili jsme teplých zářijových dnů bez dešťů, očistili celou klubovnu a obnovili její nátěr. Pilně na tom po dva dny pracovali Lenička Chaloupková, Aleš Večeřílek, Zdenda Vítek, David a Michal Královi, Tom Šustr, Michal a Patrik Horáčkovi, Káťa šimůnková a Jáchym Slovák. Moc děkujeme!