skip to Main Content

První „pocovidovka“

První pátek v červnu jsme obnovili běžné páteční schůzky. Sešli jsme se u klubovny, změřili si teplotu, rozdělili práci a dali jsme se do úklidu. Upravili jsme ohniště, posbírali a vytřídili odpadky v okolí, ometli pavučiny, zaklidili věci uvnitř, upravili schodiště ke klubovně, posekali a pohrabali trávu a vystříhali keře a ostružiny, které by se nám pletly do cesty při hrách. Pak jsme se přesunuli dolů do Pelin a nejprve si zahráli hru na jména, abychom si připomněli, jak se vlastně jmenujeme. Pak jsme utvořili dva týmy a zahráli si na Vrky a trpaslíky. Tady některým vrkům dělalo největší potíž zapsat větu: Jsem strašlivý a zlý vrk. To museli udělat, kdykoliv je některý trpaslík trefil míčkem. No a na závěr jsme se v těchto dvou týmech snažili ukořistit šátek položený uprostřed herní plochy. Po dlouhé době koronavirové pauzy jsme mohli strávit schůzku všichni společně a užili jsme si to.