skip to Main Content

Hry v Pelinách

Sraz na první říjnové schůzce byl pod klubovnou, ale pak jsme se přesunuli do Pelin k altánku. Zde jsme se na krátkou chvíli vrátili zpět na letošní tábor a zahráli si hry, které se do programu již nevešly. Nejprve jsme se ocitli v Austrálii a zahráli si Ježuru. Po Pelinách bylo rozmístěno osm destiček s ježurou a každý jednotlivce měl za úkol připnout na ni svoji jmenovku. Tento úkol splnili všichni zúčastnění na jedničku. Následoval přesun do Západní Evropy, do Norska, kde proběhla hra na rybáře. Ve Východní Evropě, v Bulharsku, jsme si všichni s 30 fazolemi zkusili obchodovat otázkou „Sudá nebo lichá?“, kde se celkovým vítězem stal Patrik se 110 fazolemi. Na závěr jsme navštívili celý svět prostřednictvím lístečků, na kterých byl světadíl, stát a hlavní město. Tuto hru si zahráli děti v táborových družinách, co kterých jsme přiřadili nováčky a ty, co se tábora nezúčastnili.