skip to Main Content

Výšlap místo bazénu

O pololetním volnu jsme se vydali na desetikilometrovou vycházku okolím našeho města. Ráno jsme vycházeli v docela silném dešti, ale všichni měli pláštěnky a slušné boty. Šli jsme nejprve do Běstovic na hřiště. Pak přestalo pršet a my jsme pokračovali okrajem Bošínské obory do Bošína, kde jsou také průlezky, a k rybníku Obora. Od něj jsme šli po loukách kolem čističky zpátky do Chocně. Cestou jsme hráli různé hry – Kolíček, Lístečky, Schovej jméno, Zmatená honička, ale taky jsme odhadovali vzdálenosti a čas. Navíc jsme pozorovali přírodu kolem sebe a viděli volavky, labutě a káňata a stopy volavek v blátě. Na jedné z luk jsme také rovnali berličky pro dravce. Velkou zábavou taky bylo sbírání hlemýždích ulit a vůbec chůze mezi velkými loužemi na zamokřených loukách. Výšlap si opravdu krásně užili: Kryštof Paďour, Maru Zachařová, Pepa Štangler, Zuzka a Kuba Zemanovi, Kristy Ondráčková, Štěpa Dastych, Vojta Bureš, Toník Richtr, Niki Kristlová, Kiki Kubová, Fanda a Petra Čejkovi, Lenička Chaloupková a Lenka Svobodová.